Tedx Jolfa Salon

  62
  نمونه طراحی سایت Tedx Jolfa Salon
  با سال ها مطالعه و تجربه و عزم جزم و انگیزه ای روشن، کسب و کاری راه افتاد، قدمی کوچک ولی محکم برای اصلاح الگوی غذایی. همه اینکار بزرگ بدون نگاه و حمایت شما کوچک و ناموفق بود.
  محمد زاهدی نام مشتری
  تداکس جلفا نام پروژه
  ۱ روز مدت زمان انجام پروژه
  WordPress , CSS , HTML , JQuery تکنولوژی های استفاده شده
  tedxjolfa.com آدرس اینترنتی
  اصفهان شهر محل فعالیت
  یک سازمان غیر انتفاعی است که وقف به اشتراک گذاشتن افکار و ایده های ارزشمند برای عموم شهروندان جهانی شده است. حوزه فعالیت

  افزودن دیدگاه