کانون آگهی و تبلیغات پارسیان

  47
  آقای شهابی نام مشتری
  سایت شرکتی نام پروژه
  یک ماه و نیم مدت زمان انجام پروژه
  CSS , HTML , PHP , Worpress تکنولوژی های استفاده شده
  www.hamshahr.ir آدرس اینترنتی
  لنجان شهر محل فعالیت
  سایت شرکتی حوزه فعالیت

   

  افزودن دیدگاه