هفته کارآفرینی اصفهان

  0
  8

   

  اصفهان پلاس نام مشتری
  هفته جهانی کارآفرینی اصفهان نام پروژه
  ۲۰ روز مدت زمان انجام پروژه
  WordPress , CSS , HTML , JQuery تکنولوژی های استفاده شده
  IsfahanWeek.ir آدرس اینترنتی
  اصفهان شهر محل فعالیت
  اطلاع رسانی رویدادهای هفته جهانی کارآفرینی حوزه فعالیت

   

   

   

  افزودن دیدگاه