هفته کار آفرینی اصفهان

  95
  نمونه طراحی سایت هفته جهانی کار افرینی اصفهان

  سایت هفته کارآفرینی اصفهان isfahanweek.ir  یک تلاش جمعی است از مروجین کارآفرینی در اصفهان (فردی، سازمانی، دانشگاهی و دولتی)، که سعی در تجمیع و نمایش تلاش های فعالان و علاقه مندان به ارزش آفرینی در هفته جهانی کارآفرینی دراصفهان است. تیم اجرایی اصفهان پلاس و هفته جهانی کارآفرینی، بدون چشم داشت مالی و در راستای مسئولیت اجتماعی خود فعالیت می کنند.

  اصفهان پلاس نام مشتری
  هفته جهانی کارآفرینی اصفهان نام پروژه
  ۲۰ روز مدت زمان انجام پروژه
  WordPress , CSS , HTML , JQuery تکنولوژی های استفاده شده
  IsfahanWeek.ir آدرس اینترنتی
  اصفهان شهر محل فعالیت
  اطلاع رسانی رویدادهای هفته جهانی کارآفرینی حوزه فعالیت

   

   

   

  افزودن دیدگاه