نوسانها

  57
  رضا بهرامی پناه نام مشتری
  نوسانها نام پروژه
  پانزده روز مدت زمان انجام پروژه
  WordPress , CSS , HTML , JQuery تکنولوژی های استفاده شده
  navasanha.com آدرس اینترنتی
  اصفهان شهر محل فعالیت
  وب سایت آموزش تحلیل تکنیکال بورس و بازارهای سرمایه حوزه فعالیت

   

   

  افزودن دیدگاه