مرکز تایپ و تکثیر خواجو

  73
  نمونه کار طراحی سایت مشاورنت خواجو پرینت

  مرکز تایپ و تکثیر و دفتر فنی خواجو

  سعید شریفی نام مشتری
  مرکز تایپ و تکثیر خواجو نام پروژه
  ۹ روز مدت زمان انجام پروژه
  Joomla , CSS , HTML , JQuery تکنولوژی های استفاده شده
  khajoocopy.ir آدرس اینترنتی
  اصفهان شهر محل فعالیت
  مرکز تایپ و تکثیر و دفتر فنی خواجو حوزه فعالیت

   

  افزودن دیدگاه