سه بعدی شو

  0
  11
  امیرعلی شریفیان اصل نام مشتری
  سه بعدی شو نام پروژه
  ۲۰ روز مدت زمان انجام پروژه
  CSS , HTML , PHP , Worpress, woocommerce تکنولوژی های استفاده شده
  ۳dsho.com آدرس اینترنتی
  اصفهان شهر محل فعالیت
  شرکتی حوزه فعالیت

   

  افزودن دیدگاه