دنیای اپلیکیشن

  54
  طراحی سایت دنیای اپلیکیشن
  دنیای اپلیکیشن نام مشتری
  دنیای اپلیکیشن نام پروژه
  ۳۰ روز مدت زمان انجام پروژه
  WordPress , CSS , HTML , JQuery تکنولوژی های استفاده شده
  www.appglobal.ir آدرس اینترنتی
  اصفهان شهر محل فعالیت
  دانلود و نقد و بررسی اپلیکیشن اندروید حوزه فعالیت

   

  افزودن دیدگاه