اینفوپیک

  72

  مرجع طراحی، ترجمه و سفارش اینفوگرافی اینفوپیک

  محمد باقرزاده نام مشتری
  اینفوپیک نام پروژه
  ۱۴ روز مدت زمان انجام پروژه
  WordPress – JQuery- HTML-CSS تکنولوژی های استفاده شده
  infopic.ir آدرس اینترنتی
  اصفهان شهر محل فعالیت
  مرجع طراحی، ترجمه و سفارش اینفوگرافی حوزه فعالیت

  افزودن دیدگاه